KLB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 221/2016/GCNCP-VSD ngày 29/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
Trụ sở chính:
40-42-44 Phạm Hồng Thái, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:
077 3869950
Fax:
077 3871171
Vốn điều lệ:
3,000,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
Mã chứng khoán:
KLB
Mã ISIN:
VN000000KLB8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
300,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
3,000,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: