LMI: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 218/2016/GCNCP-VSD ngày 29/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
Trụ sở chính:
Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
061.3569439
Fax:
061.3569437
Vốn điều lệ:
55,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
Mã chứng khoán:
LMI
Mã ISIN:
VN000000LMI9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
55,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: