ONW: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 219/2016/GCNCP-VSD ngày 29/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới
Trụ sở chính:
Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08 39953888
Fax:
08 39903639
Vốn điều lệ:
20,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới
Mã chứng khoán:
ONW
Mã ISIN:
VN000000ONW2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
20,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: