DPG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 220/2016/GCNCP-VSD ngày 29/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đạt Phương, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đạt Phương
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.37830856
Fax:
024.37830859
Vốn điều lệ:
299,999,620,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương
Mã chứng khoán:
DPG
Mã ISIN:
VN000000DPG3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,587,652 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
65,876,520,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: