DCI: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 217/2016/GCNCP-VSD ngày 29/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Trụ sở chính:
Số 53 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.3821402
Fax:
0511.3822867
Vốn điều lệ:
24,125,180,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
DCI
Mã ISIN:
VN000000DCI7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,412,518 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
24,125,180,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: