CTW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ tư, 24/02/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2016/GCNCP-VSD ngày 23/02/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Trụ sở chính:
Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại:
(0710) 381 0188
Fax:
(0710) 381 0188
Vốn điều lệ:
280,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Mã chứng khoán:
CTW
Mã ISIN:
VN000000CTW4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
28,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
280,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 24/02/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: