GSM: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 16/01/2015
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2015/GCNCP-VSD ngày 15/01/2015 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Trụ sở chính:
Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:
039.3876017
Fax:
039.3876017
Vốn điều lệ:
285,620,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Mã chứng khoán:
GSM
Mã ISIN:
VN000000GSM8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
28,562,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
285,620,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/01/2015,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: