THA:Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 05/08/2013
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2013/GCNCP - VSD ngày 05/08/2013 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Trụ sở chính:
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
061 3891726
Fax:
061 3836621
Vốn điều lệ:
16,580,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Ô tô Trường Hải
Mã chứng khoán:
THA
Mã ISIN:
VN000000THA9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
325,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
3,250,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/08/2013,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: