PQN: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 13/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2019/GCNCP-VSD ngày 12/03/2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Trụ sở chính:
Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:
0255 3827492
Fax:
0255 3827507
Vốn điều lệ:
300,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Mã chứng khoán:
PQN
Mã ISIN:
VN000000PQN1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
30,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
300,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/03/2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: