NTH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 24/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2019/GCNCP-VSD ngày 23/01/2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong
Trụ sở chính:
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:
0255 3819662
Fax:
0255 3819598
Vốn điều lệ:
108,020,530,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong
Mã chứng khoán:
NTH
Mã ISIN:
VN000000NTH2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,802,053 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
108,020,530,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 24/01/2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong đăng ký niêm yết cổ phiếu NTH tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu NTH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: