NSL: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 24/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2019/GCNCP-VSD ngày 23/01/2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
Trụ sở chính:
Số 55, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại:
02123 854837
Fax:
02123 854539
Vốn điều lệ:
62,096,300,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
Mã chứng khoán:
NSL
Mã ISIN:
VN000000NSL6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,209,630 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
62,096,300,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 24/01/2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đăng ký niêm yết cổ phiếu NSL tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu NSL được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: