NSS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 02/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 01/10/2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Trụ sở chính:
238, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
(0251) 3899790
Fax:
(0251) 3899102
Vốn điều lệ:
102,639,420,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Mã chứng khoán:
NSS
Mã ISIN:
VN000000NSS1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,263,942 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
102,639,420,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/10/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai đăng ký giao dịch cổ phiếu NSS trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NSS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: